Flå Veksthus sto ferdig i mai 2015 og skal være et kraftsentrum for ny verdiskapende virksomhet i kommunen. Her er det kontorplasser og servicetorg for både gründere og eksisterende virksomheter som flytter til Flå.