~ Velkommen til Flå ~

Innbyggere

1046

Innbyggere

Bjørner

4

Bjørner

Hytter

2063

Hytter

Flå er først i Hallingdal.

Flytte til Flå?

Flå er en bygd som tenker fremover. Det betyr at vi må tilrettelegge for tilflytting og gjøre hva vi kan for at flere skal bli gode Flåværinger. Flåværinger er folk som vet å sette pris på uberørt natur, et aktivt lokalmiljø, gode naboer og et godt oppvekstmiljø med full barnehagedekning og en god skole.

Er du under 35, har vi en god nyhet til deg: Kommunen gir etableringsstøtte på inntil 200.000

Les mer om ordningen her

Se også Flå kommune sin egen hjemmeside:
www.flaa.kommune.no