I nærheten av Vassfaret ligger flere spennende hytteområder: Skarsetra, Damtjernhallin, Dagali og Veneli.

Vassfarfjellet har godt etablerte hytteområder med kontrollert utbygging siden 50-årene. Det er gode fjellveier både sommer og vinter – og det er aldri langt til dype skoger eller snaufjell.

Les mer på vassfarfjellet.no