Å eie, kjøpe, selge, drive og forvalte fast eiendom og annen  virksomhet som har sammenheng med dette. Selskapet kan også eie aksjer  eller andeler i og delta i andre selskaper som driver virksomhet som  nevnt i forrige punktum. 

Rolf Hilde er eier og kontaktperson.