Flå Østre Grunneierlag skal fremme utnyttelsen av jakt, fiske og turisme som næring, og ta seg av andre naturlige samarbeidsoppgaver for medlemmene.