Konsulentbistand innen næringsutvikling, planprosesser, naturbasert  næring. 

Tor Egil Buøen er eier og kontaktperson.