Investerings- og holdingsvirksomhet og alt som står i forbindelse med  dette.