DINE MENINGER TELLER: Flå Vekst ønsker å gi innbyggere, hyttefolk og tilreisende et enda bedre tilbud.

I den forbindelse vil vi spørre deg om hvordan du mener innbyggere og fritidsboligeiere kan bli mer fornøyd med tilbud og tjenester i kommunen!

 Vi ønsker å kartlegge behov, slik at vi kan tilrettelegge for økt verdiskaping og øke sysselsettingen i Flå.

 Vi håper du vil delta i spørreundersøkelsen, og bidra til bedre tilbud og tjenester i Flå! 😊👍

 Ved å svare på undersøkelsen vil du være med i trekningen av et gavekort pålydende kr 3000,- hos Sport1 gitt av Flå Vekst.

 Link til spørreundersøkelsen:

https://survey.zohopublic.eu/zs/i4h2DC

Takk for at du tar deg tid til å hjelpe oss med videre vekst! 

Publisert Tuesday, April 6, 2021 at 12:16 PM