Økt antall besøk og omsetning vil være den beste måten å sikre vekst i næringslivet på Flå.

Fokus vil være på tre hovedområder:
- Kartlegging av hvem som stopper og hvem vi ønsker skal stoppe
- Reklamefilmer
- Informasjonsmateriell (flyers, magasin, kart, hjemmeside++)
Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker
I forbindelse med prosjektet vil det bli nedsatt en arbeidsgruppe med medlemmer fra Flå kommune og næringslivet i Flå. Daglig leder i Flå Vekst vil stå som prosjektleder.

Det har allerede vært gjennomført et møte med aktuelle deltagere i prosjektet som stiller seg positive og som har gode tanker/idéer om hva prosjektet kan inneholde. Det er ønske om å kunne kjøre prosjektet ett år slik at man rekker å gjøre tiltak for sommeren 2021, evaluere disse og evt. gjøre endringer for sommeren 2022.

Så snart smittesituasjonen roer seg og samfunnet åpnes litt opp igjen vil vi gjennomføre en oppstarts-workshop for å komme ordentlig i gang.

Men har du allerede noen tanker eller forslag du vil bidra med, så ta gjerne kontakt med prosjektleder Kristian Akervold i Flå Vekst (kristian@flavekst.no).

Publisert Thursday, September 3, 2020 at 12:44 PM