Nyåpnet Veksthus

Veksthuset Flå er et nyoppført næringsbygg midt i Flå sentrum. Her sitter hele kommuneadministrasjonen og en rekke private bedrifter innen mange ulike bransjer. Men vi har fortsatt plass til flere.

Tett på de store byene
Avstanden mellom Flå og Oslo, Flå og Hønefoss eller Flå og Drammen blir stadig mindre. Samtidig blir folks ønsker om å arbeide mer fleksibelt stadig sterkere. På denne bakgrunnen skal vi fylle Veksthuset med heltids og deltids arbeidsplasser. Noen vil være gründervirksomheter hjemmehørende i kommunen. Andre vil være ”hjemme- eller hyttekontor” for folk utenfra som ønsker et miljø rundt seg når de jobber utenfor sitt faste kontor i Oslo, Drammen eller Hønefoss.

Bo i Hallingdal. Jobbe hvor?
Mange kunne tenke seg å bo i Hallingdal, men finner det vanskelig å forlate en god jobb i byen. Veksthuset åpner for en ny fleksibilitet i arbeidslivet.

Hytte i Hallingdal. Jobbe herfra?
Veksthuset vil by på moderne kontorløsninger med bredbånd, videokonferanseutstyr, kantine og møterom som gjør ”hyttejobbingen” enklere.