Gründere søkes til Flå

I Flå er det store muligheter for driftige folk med idèer og vilje til å skape seg en egen fremtid. Vi har ledige næringstomter, ledige kontorlokaler og ledige boligtomter. Kommunens næringsfond gir løpende støtte til nyetableringer.

Veksthuset ligger først i Hallingdal, Norges største reiselivsregion. Vi har kontorer for enmanns-, tomanns- og mangemannsbedrifter.

Vil du vite mer, ta kontakt med Kristian Akervold i Flå Vekst:

post@flavekst.no