1989

Hytter

127

Km til nærmeste fly

4

Bjørner i Flå

1069

Innbyggere

Fiske i Flå

Det er godt med fiskeplasser i Flå. De fleste steder må du ha fiskekort som du kjøper på bl.a. Thon Hotell Bjørneparken, på Jakt- og fiskesenteret eller på inatur.no. Det er fritt fiske over alt for barn under 16 år. Merk at ørekyt som agn er forbudt i Hallingdalselva.

Vi begynner med elva. Den renner gjennom Flå sentrum og her går både gjedde og ørret. Fiskekort fra Flå Elveeierlag gjelder fra Nes til Roppe Bro.

Flå Østre
I fjellområdet Flå Østre fisker du ørret, sik og abbor i Brøskapstjern, Hangstjern og Kvitjern. Kun fiske med stang fra land. Fiskekort fra Flå Østre Grunneierlag.

Krøderfjorden
Her tar du gjedde og abbor. Med litt flaks kan du få den sjeldne dypvannsrøya. Det er lett terreng rundt hele fjorden og du kan fiske hvor du vil med fiskekort fra Krødsherad Fiskeforening.

Høgevarde
I dette området er det mange fjellvann og fisk nesten over alt. Terrenget spenner fra fjellskog til myr og snaufjell. Her kan du fort lande en halvkilos ørret, og fisk på nærmere kiloen er heller ikke helt uvanlig.
Fiskekort fra Høgevarde gjelder i hele området.

Gaptjern
Dette er en super fiskeplass uten krav til fiskekort. Her kan du fiske ørret, gjedde og abbor fra en 100 meters fiskebrygge, overnatte i gapahuk og tenne bål på faste, trygge bålplasser. Plassen har et enkelt toalettanlegg og er tilrettelagt for rullestol.