Hytteliv i Flå

Flå er på vei til å bli en viktig og attraktiv hyttekommune. Tid er blitt et knapphetsgode for folk flest, og den korte avstanden fra byene på Østlandet er en viktig grunn for at stadig flere kaster sine øyne på et av de spennende hyttefeltene i Flå. Da kan man bruke tiden på hytta i stedet for i bilkøen.

Flå er en relativt fersk hyttekommune, men det har de siste årene blitt bygget et hundretalls hytter, og det øker stadig. Det er allikevel fortsatt lett  å finne drømmetomta eller drømmehytta.