1989

Hytter

127

Km til nærmeste fly

4

Bjørner i Flå

1069

Innbyggere

Åpningstider
Fra påske: 10.00 – 16.00
1.mai – 19.juni: 10.00 – 17.00
20.juni – 19.august: 10.00 – 18.00
20.august – 30.september: 10.00 – 17.00
1.oktober – 31.oktober: 10.00 – 16.00

Se forøvrig Bjørneparkens egne nettsider:    bjorneparken.no

Booking overnatting: bjorneparken@thonhotels.no / +47 32 05 35 70