Om oss | Flå

Flå er en liten kommune, men viser styrke ved at næringslivet, frivillige, grunneiere og Flå kommune samarbeider. Dette skaper små og store eventyr. For å bidra til at enda flere eventyr ser dagens lys, ble Flå Vekst etablert i 2014.

Det overordnede målet til Flå Vekst er å tilrettelegge for befolkningsvekst og næringsutvikling på Flå.
Vi vil at også du skal få smake på eventyret vårt, så les vårt flotte magasin Flå – et eventyr.

Les mer om medlemmene våre.


Flå Vekst

Kontaktinformasjon:

EPOST: post@flavekst.no
FLÅ VEKST: Veksthuset
3539 Flå


Flå er stedet for unge gründere

Flå kommune mener alvor med å tilrettelegge for ny næringsetablering. Vi har ledige næringsarealer og siden både bygda og dalføret er i vekst, er det stadig behov for nye tjenester og tilbud. Alle som ønsker å etablere næringsvirksomhet i Flå kan søke om etablererstøtte fra kommunen. Søknader behandles løpende.

Les mer om mulighetene

Flå Vekst er også medeier av Pan Innovasjon og har målbedriftsavtale med Hallingdal Næringshage, slik at vi kan sikre dere som har lyst til å starte noe eget den beste oppfølgingen.

Veksthuset er stedet å starte

Det nyoppførte Veksthuset midt i sentrum tilbyr moderne og rimelige kontorplasser for folk som vil drive næringsvirksomhet i Flå. Veksthuset har alle moderne fasiliteter, møterom, bredbånd, kantine og parkering, og kan tilby svært fleksible leieavtaler.

Les mer om Veksthuset

 

Flytte til Flå?

Flå er en bygd som tenker fremover. Det betyr at vi må tilrettelegge for tilflytting og gjøre hva vi kan for at flere skal bli gode Flåværinger. Fåværinger er folk som vet å sette pris på uberørt natur, et aktivt lokalmiljø, gode naboer og et godt oppvekstmiljø med full barnehagedekning og en god skole.

Er du under 35, har vi en god nyhet til deg: Kommunen gir etableringsstøtte på inntil 100.000

Les mer om ordningen her

 

Se også Flå kommune sin egen hjemmeside:
www.flaa.kommune.no