Velkommen til Flå i sommer

Flå er inngangsporten til Hallingdal sørfra. Bygda preges av et stort handelstilbud og hytteområder, i kombinasjon med vakker natur.

Bjørneparken er Flås hovedattraksjon og her kan du oppleve ville dyr som bjørn, gaupe, rev, ulv, rev, hjort og elg i sitt naturlige element. Bjørneparken har også et stort krokodilleland med slanger, alligatorer og krokodiller. Sommeren 2020 har de også fått to eksemplarer av Amurleoparder, verdens mest sjeldne kattedyr! På varme sommerdager kan du også ta turen til Plaskeland inne i parken for å kjøle deg ned litt mellom alle opplevelsene.

Vassfaret er en stor skogkledd fjelldal som ligger mellom Hallingdal og Valdres, og deler av Vassfaret tilhører Flå. Den cirka 30 kilometer lange dalen består av innsjøer, buldrende fosser, bratte lier og fjelltopper, fjellgårder, hytter og demninger. Fra Øyvatn går det en 16 kilometer lang natursti med 20 informasjonspunkter som beskriver natur, kulturhistorie, skogbruk, jakt og fiske i området.