Næringsdag “Fritidsboliger – en næringsmulighet for distriktene”

Hyttefolket utgjør et viktig næringsgrunnlag for distriktene. Hvordan bør vi innrette oss for å øke verdiskapingen i framtida?
Vi invterer til næringsdag for næringsliv, grunneiere og kommuner torsdag 22.november kl.9-15 i Flå Veksthus.

Foredragsholdere: Petter D. Jenssen, professor NMBU – Håvard Staff Brenno, Styreleder Turufjell AS – June Langeland, Faglig leder/Eiendomsmegler MNEF PrivatMegleren Hallingdal – Erik Gulsvik, Daglig leder Høgevarde – Tor Egil Buøen, Ordfører Flå –

Deltageravgift: 500,-kr pr. pers. som inkluderer lunsj og kaffe
Påmelding: kristian@flavekst.no
Påmeldingsfrist: Snarest
Informasjon: Faktura blir sendt, avmelding senere enn 5 dager før arrangementet belastes med 50%.
Det tas forbehold om endringer i programmet.