Hyttehallingen

Hallingdal er Norges største reiselivsregion og for å markere vårt store fokus på hytter så arrangerer vi vår egen hyttemesse på Flå.

Thonhallen fylles opp av tomteselgere, hytteleverandører og alt du trenger til hytta.

For mer informasjon, se hyttehallingen.no